Đang tải...
 
Đã thêm sản phẩm vào giỏ hàng
Thanh toán Giỏ hàng
Đóng lại

How to use Whey Protein Bar

Whey Protein Bar

Grass-fed goodness
Giá: 780.000 đ
 • Minimizes post-exercise soreness
 • Maintains and helps repair lean muscle tissue
 • Superb immune system support
 • 11 grams cold-processed whey from grass-fed cows
 • Rich in fiber for digestive health
Chọn số lần dùng
Chọn mùi vị
Số lượng:
 • Made in the USA!
 • This product does not contain gluten
 • This products does not contain simple sugars!
 • This product does not contain MSG
 • This product is certified Kosher
 • This product is vegan!
 • This product is certified Kosher
 • This product is certified organic
Mỗi thanh chứ 70% nguyên liệu hữu cơ, không có gluten, không biến đổi gen, có chứng nhận Kosher. Thanh năng lượng phụ hồi này bao gồm Carbohydrate và 11gram whey protein hỗn hợp được chế biến lạnh. Nguồn protein của Hammer được sản xuất từ bò nuôi bằng cỏ và 5gram chất xơ.

Nutrition Labels:

Lên trên