Đang tải...
 

5. Phục hồi

 
Cung cấp cho cơ thể carbohydrates và protein càng sớm càng tốt sau buổi tập. Lý tưởng là 30-60ph.

Những gì bạn làm ngay sau buổi tập cũng quan trọng không kém buổi tập của bạn. “Tái tạo nguồn năng lượng” nhanh chóng (trong 1 giờ đầu) để tổng hợp glycogen và xây dựng cơ bắp. Hãy tiêu thụ 30-60gr carbohydrates phức tạp và 10-20 gr protein, Recoverite cung cấp cả hai dưới tỉ lệ lý tưởng 3:1.

Và cuối cùng, dùng quên các chất chống oxi hóa để tránh tổn thưong tế bào nhé

Bài viết liên quan

Lên trên